Rozcestník

Velikost textu:

Učitelé v Sulkovci


V letech 1665 – 1688 je uváděn v matrice při různých příležitostech Jan Just jako učitel (Rector nebo kantor) sulkovecký. Ten v roce 1691 ve svých osmdesáti letech umírá.

Roku 1696 – 1699 je jako učitel uváděn Jiřík Fiala. Je to zřejmě ten učitel, jehož zemřelé dítě bylo zapsáno na pomníčku z r. 1696 nalezeném v 19. století na sulkoveckém hřbitově.

Od roku 1699 je novým učitelem Tomáš Blažek, který zde učil do roku 1732.

Poté nastupuje nový učitel Jan Horálík na místo po Tomáši Blažkovi, který na zpáteční cestě z Kunštátu umrzl.

V roce 1735 nastupuje učitel Jakub Jílek, sulkovecký rodák, který zde učil 16 roků. Zemřel v roce 1766 a dalším učitelem je Jan Mohelník do roku 1769.

Dne 18. března byl za učitele sulkoveckého dosazen mladý učitel Tomáš Juren, rodák z Prosetína.

V roce 1774 nastoupil nový učitel Karel Kalina z Krásného. Učil zde jeden rok.

Po něm do Sulkovce přichází nový učitel v pořadí již devátý, pan František Xaverius Žílla. Ve školní kronice je psáno, že zde působil 53 roků. Protože často churavěl, míval pomocníka. Tímto pomocníkem byl jeho syn Josef a to až do roku 1819, kdy předčasně zemřel. Po Josefově smrti se stává, jako čtrnáctiletý, pomocníkem vnuk Jan. V jeho vysvědčení je psáno, že své zaměstnání vykonával ke spokojenosti školního představenstva, jakož i rodičů školních dětí a jako mravný muž se choval.

V roce 1821 nastupuje nový učitel Jan Synek.
 
V roce 1881 přichází nový učitel pan Rolčík, který zde vyučuje až do roku 1886, kdy přichází nový učitel Josef Kovářík, rodák z Rájce na Moravě. Působil zde 32 roků až do roku 1918. Byl velmi oblíben školními dětmi i občany. Byl zakladatelem hasičského sborů, kronikářem obce, velkým sběratelem lidových písní Horácka a žák skladatele Leoše Janáčka. Pochován je na místním hřbitově.
V roce 1918 udělena dovolená a za učitele na dobu potřeby ustanoven František Řepka ze Svitávky a po něm František Prudký a Čeněk Štěpánek z Prosetína.

Od ledna 1919 je ustanoven učitelem pan František Cibulka ze Sulkovce.

Od roku 1926 Miloš Havel, od roku 1933 Vladimír Kobylka a od roku 1938 Jaroslav Kotouček.

Od roku 1945 je správcem školy učitel Jaroslav Šimek, rodák z Rovečného. Pro nedostatek učitelů byl ze Sulkovce odvolán k 30. 11. a tak se v Sulkovci dva měsíce neučilo.

V roce 1946 nastoupil na školu dlouholetý učitel Josef Procházka, rodák ze Žernovníka. Na místní škole vyučoval až do odchodu do důchodu v roce 1978.

Jeho nástupkyní se stala na jeden rok paní Marta Gregorová. Od roku 1979 byla základní škola v Sulkovci pro malý počet dětí zrušena.

Obecní úřad Sulkovec

Sulkovec 50, 592 65 Rovečné

mobil: 724 310 564 (starosta)
telefon: 566 574 107
obec@sulkovec.cz
bankovní účet: 9920751 / 0100

Úřední hodiny

pondělí  17.00 - 18.00

Webkamera

Novinky na email