Rozcestník

Velikost textu:

SDH Sulkovec


Vítáme Vás na oficiálních stránkách Sboru dobrovolných hasičů Sulkovec.

úvodSbor dobrovolných hasičů byl v obci založen 12. června roku 1887 což dokumentuje zápis ve Spolkovém deníku z roku 1887, který si můžete prohlédnout na našich stránkách v sekci Historie. Podmětem ke vzniku sboru bylo neštěstí, které se odehrálo v obci Sulkovec v květnu téhož roku, kdy stavení p. Jos. Jílka č.3 zachvátil požár a celé stavení lehlo popelem. To vedlo tehdejšího starostu obce p. J. Dvořáka a učitele p. J. Kovaříka k myšlence založení budoucího hasičského sboru v Sulkovci. Ta byla realizována v červnu roku 1887, kdy na ustavující schůzy sboru byli zvoleni velitel (p. J. Kovařík) a podvelitel (p. J. Dvořák), kteří se i podíleli na prvních stanovách hasičského sboru v Sulkovci.

Další stručný popis historie sboru naleznete v úvodu do historie a detailnější popis si můžete pročíst v naskenovaných denících (Spolkový deník z roku 1887, Jednací protokol z roku 1887 a Deník z roku 1907).

uvod2Novodobá historie sboru se datuje k přelomu tisíciletí, kdy byla znovu obnovena činnost sboru dobrovolných hasičů v Sulkovci. Od této doby se stali hasiči opět nedílnou součástí obce Sulkovec a to nejen v oblasti hasičské, ale i kulturní a sportovní. Kdy se podílejí na kulturních, sportovních a společenských akcích v obci. Jedná se zejména o pořádání plesu, který se každoročně koná poslední víkend v lednu, pořádání sportovních turnajů ve fotbale a stolním tenise. Taktéž se účastní nejrůznějších brigád v obci.

Samozřejmě se nezapomíná na původní myšlenku vzniku hasičského sboru a tou je ochrana před nebezpečnými přírodními živly. V této souvislosti se modernizuje technika a vybavení sboru a také se každoročně zůčastňujeme okrskové soutěže sboru dobrovolných hasičů.

Nezapomínáme i na historii sboru, kde byla ke 120. výročí založení sboru renovována historická dvoukolová stříkačka z roku 1887 a v roce 2014 byly zakoupeny repliky historických uniforem.

U příležitosti 130.výročí založení sboru byl vyhoten prapor SDH Sulkovec, který byl v kostele sv. Havla požehnán a následně mu byla připnuta starostou obce stuha.

Podmenu:

Obecní úřad Sulkovec

Sulkovec 50, 592 65 Rovečné

mobil: 724 310 564 (starosta)
telefon: 566 574 107
obec@sulkovec.cz
bankovní účet: 9920751 / 0100

Úřední hodiny

pondělí  17.00 - 18.00

Webkamera

Novinky na email