Rozcestník

Velikost textu:

Historie popisných čísel v Sulkovci


Do roku 1900 bylo v Sulkovci 42 čísel popisných, které tvoří nejstarší část obce (kromě čísel 11 – dům v roce 1953 vyhořel, 32 a 38 – byly zbourány, všechny ostatní domy slouží dodnes).

Fotogalerii k jednotlivým číslům popisným naleznete na Fotografie čísel popisných v Sulkovci

Zajímavostí je dům s číslem popisným 33 (původní dům Skřipských, který stál mezi čísly 13 a 30). Ten byl na začátku 20. století zbourán a číslo dostala stavba manželů Karla a Albíny Marečkových, postavená roku 1920 na jiném místě v obci.

V roce 1900 došlo k jednorázovému číslování výměnků, pastoušek a pazderen, které již sloužily, ale neměly čísla popisná přidělena. Číslování staveb bylo tedy doplněno o 11 nových čísel a to od čísla 43 po číslo 53.

č. 43      majitel Šimek Jan                    uživatel Břenek Alois
                                                             (dům zbourán a vystavěn nově v roce 2000)


č. 44      majitel Cibulka František          výměnek k č. 2 (dům slouží dodnes)

č. 45      majitel Němec Josef                 výměnek k č. 4
                                                            (číslo po zbourání dostala novostavba Vaverkových)

č. 46      majitel Nykodým Josef              uživatel Herník Ignác
                                                             (dům zbourán v roce 1970 – číslo nyní neobsazeno)

č. 47      majitel Jílek Josef                    uživatel Břenek Vincenc (dům slouží dodnes)

č. 48      majitel Mareček Tomáš              výměnek k č. 12 (dům slouží dodnes)

č. 49      majitel Mareček František         pazderna k č. 15
                                                            (číslo po zbourání dostala novostavba školního domku,
                                                             dnes místo pazderny stojí rekreační chata)

č. 50      majitel Šimek Josef                  výměnek k č. 20 (číslo po zbourání dostala nová škola)

č. 51      majitel Šimek František            uživatel Vilím Silvestr (dům slouží dodnes)

č. 52      majitel Schaffer František         pazderna k č. 24
                                                             (dům zbourán v roce 1960 – číslo nyní neobsazeno)

č. 53      majitel Schaffer František         pazderna k č. 24 (dům přestavěn, slouží dodnes)

 

V té době stála ještě jedna pastouška - v místě výjezdu z obce směrem na Polom, přibližně v místě zahrádky u dnešního č. 66. Pastouška byla již ve špatném stavu, a proto jí číslo přiděleno nebylo.

 

Poté byly v letech 1900 až 1935 postaveny domy od čísla 54 do čísla 67.

 

Domy od čísla popisného 68 do čísla 77 jsou z dnešního pohledu novostavby vystavěné po roce 1980. Jejich vzhled a stavební řešení do dnešní doby nedoznaly prakticky žádných změn, proto nejsou ve fotogalerii historických snímků prezentovány.

Obecní úřad Sulkovec

Sulkovec 50, 592 65 Rovečné

mobil: 724 310 564 (starosta)
telefon: 566 574 107
obec@sulkovec.cz
bankovní účet: 9920751 / 0100

Úřední hodiny

pondělí  17.00 - 18.00

Webkamera

Novinky na email