Rozcestník

Velikost textu:

Sulkovecké školy


Podle dochovaných záznamů se v Sulkovci vyučovalo již v 17. století. Roku 1720 byla postavena první dřevěná škola na místě dnešní fary.

Jelikož v roce 1765 začala stavba fary, byla tato škola zbourána a občané postavili v pořadí druhou školu na místě tehdejší kovárny, dnešního č. 14.

Roku 1811 začala stavba již  třetí dřevěné školy  u č. 25. Před samotnou stavbou se musel zrušit rybník, který zasahoval do těsné blízkosti stavby, též byla zregulována část potoka.

Tato škola sloužila až do roku 1880. Ve školní kronice je uvedeno, že v roce 1878 navštěvovalo školní vyučování 55 žáků. Později byl v domě hostinec ,,U Jílků“.  Ve farní kronice se můžeme dočíst, jaké pohoršení nastalo, že se ze zrušené školy stala hospoda. Škola byla zbourána při přestavbě domu v sedmdesátých letech dvacátého století. 

V roce 1880 byla vystavěna nová škola „Na Hlavatiskách“ v místě dnešního č. 42. Byla postavena z cihel a z opuky. Celkový náklad na hotovou stavbu činil 6 700 zlatých.
 

V roce 1906 byl založen v Sulkovci ochotnický Divadelní spolek. Divadla se zde ale hrála už koncem 19. století. V obou hospodách byla malá pódia, na kterých se divadla hrála. Kulisy a oblečení si herci vyráběli sami nebo si je navzájem půjčovali se sousedními ochotníky. Kulisy si někdy půjčovali až z Tišnova. Vyhlášenou akcí bylo tradiční stínání berana, na které se do Sulkovce scházeli lidé ze širokého okolí.

8. 9. 1946 byla projednána příprava na stavbu nové školy – dnešní budovy obecního úřadu. Bylo usneseno, že každý muž od 18 – 60 let musí odpracovat 50 pracovních hodin. Byl zvolen výbor pro stavbu školy.

Od 1. září 1947 byli žáci z Polome přiřazeni do školy v Sulkovci. V Polomi byla škola pro nedostatek žáků i učitelů zrušena.

V roce 1956 bylo vybudováno za školou nové hřiště.

V roce 1977 byla otevřena mateřská školka.

V roce 1979 byla základní škola pro malý počet dětí zrušena, děti musely dojíždět do školy v Rovečném.

Po roce 1989 bylo školní vyučování v Sulkovci obnoveno, definitivně však zaniklo v roce 2002.

V roce 2005 byla zavřena i mateřská školka.

Fotografie Sulkoveckých škol

Obecní úřad Sulkovec

Sulkovec 50, 592 65 Rovečné

mobil: 724 310 564 (starosta)
telefon: 566 574 107
obec@sulkovec.cz
bankovní účet: 9920751 / 0100

Úřední hodiny

pondělí  17.00 - 18.00

Webkamera

Novinky na email