Rozcestník

Velikost textu:

Rychtáři a Starostové obce Sulkovec


Rychtáři v Sulkovci

Just Martin                             č.2                                 1688 – 1692

Pavlů Ondřej                          č.9

Jílek Jan                                č.3

Dvořák Jan                             č.22

Pospíchal Jan                         č.12

Jílek Tomáš                            č.3

Jílek Martin                            č.3

Jakuba Pavel                          č.19

Šimek Jan                              č.21

Jakuba Pavel                          č.19                                1834 – 1847

Just Vincenc                           č.2                                 1847 – 1849

Od roku 1849 už byli voleni   Starostové

Just Vincenc                           č.2                                  1849 – 1858

Jílek Josef                              č.3                                  1858 – 1867

Just František                         č.2                                  1867 – 1870

Jílek Josef                              č.3                                  1870 – 1885

Dvořák Jan                             č.22                                 1885 – 1891

Just František                         č.2                                   1891 – 1894

Nykodým Josef                       č.5                                   1894 – 1898

Jandl Alois                             č.17                                 1898 – 1901

Jílek Ignác                             č.25                                 1901 – 1907

Cibulka František                   č.2                                   1907 – 1919

Šubrt Josef                            č.41                                  1919 – 1927

Krčil Josef                             č.18                                  1927 –

Jílek František                       č.3                                          – 1946

Jandl Josef                            č.17                                 1946 – 1948

Leinweber Bohumil                č.30                                  1948 – 1949

Šimek Miroslav                       č.1                                   1949 – 1950

Dvořák Alois                          č.32                                   1950 – 1951

Vaverka Jiljí                          č.45                                   1951 –

Krčil Jaroslav                         č.59

Jíra Josef                              Polom

Leinweber Bohumil                č.30                                         – 1973

Kuda Josef                             Polom                               1973 – 1990

Mareček František                   č.15                                1990 – 2006

Budig Michal                           č.2                                   2006 – 2014

Tomášek Petr                          č.49                                 2014

Obecní úřad Sulkovec

Sulkovec 50, 592 65 Rovečné

mobil: 724 310 564 (starosta)
telefon: 566 574 107
obec@sulkovec.cz
bankovní účet: 9920751 / 0100

Úřední hodiny

pondělí  17.00 - 18.00

Webkamera

Novinky na email