Rozcestník

Velikost textu:

Rozmary počasí v Sulkovci


Fotogalerie rozmary počasí v Sulkovci

1770
Velká neúroda. Lidé mleli žaludy, kůru ze stromů, hlaviny, záboje, oděry, otruby, řepu a trávu, aby aspoň něco pojedli. Vypukl mor a hlad prý byl v celém okolí takový, že lidé o uhynulá zvířata sváděli bitky. Tou dobou byly v Sulkovci tři až čtyři pohřby denně. Zde je nutno podotknout, že zde také pohřbívaly přifařené obce.

1816
Velmi neúrodný rok. Nedostatek mouky, chléb se pekl i z otrub. Mezi lidmi se šířily zvěsti o konci světa.

1863
Opis z farní kroniky: „Tento rok byl pro zemědělce velmi skrovný rok, neboť ani nejstarší lidé nepamatují takové sucho jako v tomto roce. Od počátku dubna do poloviny září nespadla kapka deště (kromě nepatrně uprostřed června, která sotva dva prsty hluboko zvlhčila). Následkem toho sucha stály polní plodiny velmi smutně, sláma byla velmi krátká, sena velmi málo, otava skoro žádná, zrovna jako jetele, řepa a brambory velmi malé, kteréžto ještě během léta třikrát zmrzly (4. června, 17. a 27. července). Proto vznikl neslýchaný nedostatek krmiv, neboť úhory, louky, meze a zahrady byly od horkého slunce vypáleny a žádné stéblo trávy nebylo ke spatření. Hovězí dobytek musel být krmen lískovým a olšovým listím, chrastím a bodláky být spokojený a rolníci prodávali hromadně svůj dobytek, který nemohli uživit, takže kráva stála 8 až 20 zlatek, fund hovězího masa 3 až 10 krejcarů a ovce za 1 – 1,5 zlatky prodávány byly.“

1888
V tomto roce byl poslední sníh 22. června a poslední mráz 2. července.

 

1904
2. června v 9 hodin večer přišla velká bouře s krupobitím, které zničilo velkou část úrody. Od toho dne nezapršelo až do

22. srpna. Pro velké sucho byla velmi špatná úroda. Byla zaslána žádost na Zemský výbor v Brně o podporu.

 

1929
V únoru silné mrazy až – 28°C.   25. července kroupy zničily z velké části úrodu.

1930
Opět velká zima a silná jinovatka. Vznikly velké škody, kterých není pamětníka.

1944
V březnu začal nepřetržitě několik dní padat sníh. Vrchol tohoto počasí byl z 24. na 25. března. Ráno 25. března rodiče nosili děti do školy na zádech a z nejhornějšího konce vesnice se nedostali vůbec. Po vesnici byly závěje přes dva metry vysoké. Do Bystrého žáci nechodili celý týden a téměř 14 dní byl Sulkovec odříznut od ostatního světa.

1949
Od konce února do poloviny března byly sněhové bouře a vichřice. Místy nebylo možné projet silnici ani saněmi.

10. září se strhla povodeň jaká neměla pamětníka. Rozlil se místní potok a bral vše, co mu přišlo do cesty. Neštěstí se nestalo až na nějaký odnesený ráz dřeva nebo pařezů, které byly až u Ubušínka.

1978
Tento rok byl studený a mokrý. Žně začaly 4. září a končily až 6. října.

1979
Z 31. prosince na 1. ledna došlo k prudkému ochlazení (z + 15 °C na  – 15 °C ).

1980
Studené a suché jaro. Teprve koncem června spadlo malé množství deště a teplé počasí způsobilo, že obilí vyhnalo podrůstky, které dozrávaly později. Toto způsobilo značné opoždění žní, které začaly až 2. září.

Obecní úřad Sulkovec

Sulkovec 50, 592 65 Rovečné

mobil: 724 310 564 (starosta)
telefon: 566 574 107
obec@sulkovec.cz
bankovní účet: 9920751 / 0100

Úřední hodiny

pondělí  17.00 - 18.00

Webkamera

Novinky na email