Rozcestník

Velikost textu:

Historická dvoukolová stříkačka


Dvoukolová stříkačka byla zakoupena obcí Sulkovec pro potřeby čerstvě založeného hasičského sboru v Sulkovci 3.července 1887. Výrobce stříkačky firma R.A.Smekal Praha-Smíchov dopravil stříkačku do Sulkovce 9.července 1887. Stříkačka byla poprvé použita u požáru v Sulkovci 25.září 1887. Byla to jediná stříkačka sboru až do roku 1904, kdy byla zakoupena stříkačka čtyřkolová. Původní stříkačka však byla používána i nadále a nutno dodat, že i před renovací v roce 2007 byla stále funkční. Stříkačka byla renovována ku příležitosti 120. výročí založení sboru. Při renovaci byla zachována původní grafická a barevná úprava stříkačky včetně originálního nápisu „Obec Sulkovec“, který byl během let překryt nápisy „Feuerwehr Sulkowetz“ a „Hasičský sbor Sulkovec“. Součástí stroje, které byly také renovovány, jsou původní savice se sacím košem, proudnice a přechody z původní závitového napojení výtlačných hadic na závit bajonetový. Stříkačku bylo možné renovovat i díky příspěvkům od sponzorů a grantu z prostředků Nadace pro podporu hasičskému hnutí v ČR.

 

Renovace

O renovaci stroje se uvažovalo už ku příležitosti stého založení sboru v roce 1987 a s větší či menší intenzitou až do 2006, ale nikdy se nepřikročilo ani k dílčím opravám. Na výroční členské schůzi sboru roku 2006 bylo rozhodnuto, že stroj bude ku příležitosti 120. výročí založení sboru kompletně renovován. Jelikož po mnoha úvahách jsme došli k závěru, že vzhledem k nulovým zkušenostem s podobnými opravami a značné složitosti zvláště pak linkování a nápisů, zkusíme renovaci poptat. Dílem náhody jsme dostali kontakt na pana Rostislava Černého z Veselí, který se věnuje renovaci veteránů. Po několika vzájemných návštěvách a prohlídkách stroje bylo dohodnuto, že tuto renovaci provede.

V průběhu celé renovace byl kladen obvzláštní důraz na co nejvěrnější zachování podoby stroje. Dle fotodokumentace se může zdát, že nové barvy neodpovídají původním odstínům, což je ale způsobeno letitým vyblednutím původních barev. Původní odstíny byly určeny s pomocí specialistů v oboru lakování.Obecní úřad Sulkovec

Sulkovec 50, 592 65 Rovečné

mobil: 724 310 564 (starosta)
telefon: 566 574 107
obec@sulkovec.cz
bankovní účet: 9920751 / 0100

Úřední hodiny

pondělí  17.00 - 18.00

Webkamera

Novinky na email