Rozcestník

Velikost textu:

Prapor


Na výroční schůzi SDH Sulkovec v prosinci 2016 bylo rozhodnuto o zhotovení praporu sboru dobrovolných hasičů v Sulkovci. Začátkem roku 2017 byla vybrána firma Velebný & Fam s.r.o. z Ústí nad Orlicí pro kterou jsme se rozhodli na základě osobního setkání s majitelem firmy panem Zdeňkem Velebným, který nás podrobně seznámil s výrobou praporu a  v neposlední řadě nám byl nápomocen v oboru heraldiky při konečném návrhu praporu. Výsledná podoba praporu vychází jak z historických skutečností (averz praporu - světle zelená s krémovou - historický znak hasičů naležící roku 1887 se znakem obce Sulkovec  provedený v barvách obce), tak i ze symbolů náležících obci a hasičům (reverz praporu - červená barva - sv. Florián s dominantou obce Sulkovec kostelem sv. Havla).

Prapor byl osobně předán panem Zdeňkem Velebným zástupcům sboru dobrovolných hasičů v Sulkovci dne 3.7.2017.

U příležitosti 130.výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Sulkovci, byl prapor dne 15.7.2017 na ekumenické mši v kostele sv. Havla požehnán. Týž den byla na slavnostním setkání sborů dobrovolných hasičů, starostou obec Sulkovec připnuta vyšívaná stuha, která se stala nedílnou součástí praporu.

Obecní úřad Sulkovec

Sulkovec 50, 592 65 Rovečné

mobil: 724 310 564 (starosta)
telefon: 566 574 107
obec@sulkovec.cz
bankovní účet: 9920751 / 0100

Úřední hodiny

pondělí  17.00 - 18.00

Webkamera

Novinky na email