Zápisy z jednání

Zastupitelstvo

Členové zastupitelstva:

Starosta

Ing. Petr Tomášek

místostarosta Miloš Kuda
člen zastupitelstva František Mareček
člen zastupitelstva Ing. Pavel Schaffer
člen zastupitelstva Pavel Šimek
člen zastupitelstva Mgr. Jana Voborníková
člen zastupitelstva Josef Vrba

 

Předsedové výborů

 

Finanční  Ing. Pavel Schaffer
Kontrolní  Mgr. Jana Voborníková

 

zpět
ZPĚT